Disclaimer

Het Noordelijk Film festival is onderdeel van Film in Friesland. Film in Friesland vindt het van belang dat zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren en aangaan van overeenkomsten met Film en Friesland, zoals de verkoop van filmkaartjes en het worden van Vriend van het Noordelijk Film Festival. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  • je persoonsgegevens beveiligd bewaren
  • je  persoonsgegevens niet aan derden verstrekken
  • je op verzoek inzage geven in je persoonsgegevens en daar desgewenst wijzigingen in aanbrengen, en dat je in een aantal gevallen kunt vragen om verwijdering of wissen van je gegevens
  • persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en niet langer dan wettelijk verplicht
  • onze e-mail nieuwsbrief alleen toesturen indien je je hiervoor hebt ingeschreven
  • onze vrienden benaderen via het mailadres dat bij ons bekend is
  • aanvullende voorwaarden kunnen hanteren bij het gebruik van de website en met name bij de online kaartverkoop
  • cookies gebruiken op onze site om deze beter te laten werken
  • indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief of afmeldt als vriend, wij je e-mailadres verwijderen uit onze databases
  • bereikbaar zijn voor vragen en verzoeken:

Film in Friesland
‘verzoek AVG’
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden