Vriendenlidmaatschap

Algemene voorwaarden

  • Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als vriend.
  • Het vriendenlidmaatschap heeft de duur van een jaar en gaat in vanaf de datum van inschrijving.
  • Het vriendenlidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd.
  • De vriend kan het lidmaatschap op ieder moment opzeggen via vrienden@noordelijkfilmfestival.nl. Daarmee wordt het lidmaatschap en de incassomachtiging van het daaropvolgende kalenderjaar beëindigd. Er kan helaas geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde vriendenbijdrage.
  • Bij het afsluiten van een vriendenlidmaatschap betaalt de vriend de kosten voor het lidmaatschap van het huidige kalenderjaar. De contributie wordt vanaf het daaropvolgende jaarlijks in het tweede kwartaal geïncasseerd d.m.v. een automatische incasso.
  • Bij stornering van de incasso-opdracht neemt de administratie contact op met de vriend om de verstrekte gegevens te verifiëren en zal de incassomachtiging nogmaals bij de bank aanbieden. Indien ook die tweede poging niet lukt is de administratie genoodzaakt het lidmaatschap op inactief te zetten.
  • Als vriend word je door de vriendennieuwsbrief en incidentele e-mails op de hoogte gehouden van nieuws, speciale activiteiten en aanbiedingen voor vrienden. Je kunt je hiervoor uiteraard op ieder moment uitschrijven.
  • Vrienden ontvangen incidenteel post. Je kunt je hiervoor afmelden via vrienden@noordelijkfilmfestival.nl.
  • Stichting Film in Friesland / Noordelijk Film Festival heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van het vriendenlidmaatschap tegenprestaties te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen aangekondigd worden op de website www.noordelijkfilmfestival.nl en mailen we naar het bij ons bekende e-mailadres van de vrienden. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.

Contactgegevens
Stichting Film in Friesland
Noordelijk Film Festival
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden

Tel. 058 205 0320 (algemeen kantoor Slieker)
Tel. 06 52103216 (Loes Havinga, vriendenadministratie)
Tel. 06 51081181 (Ali de Jong, sponsoring & relatiebeheer)
E: vrienden@noordelijkfilmfestival.nl

Privacyverklaring
Stichting Film in Friesland / Noordelijke Film Festival wil je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij nemen je privacy daarbij zeer serieus en behandelen je gegevens uiterst zorgvuldig. Hierbij staat voorop dat wij ons houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring laten we je weten wat voor soort gegevens wij van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we deze gegevens bewaren en wat je rechten zijn. Lees hier de gehele Privacyverklaring van het Noordelijke Film Festival.