Waddenacademie presenteert Onderstroom + debat

Onderstroom

WADDENACADEMIE PRESENTEERT:
DEBAT DUURZAME ENERGIE MET DE FILM ONDERSTROOM

Filmer Jeroen Hoogendoorn heeft in de afgelopen drie jaar op camera vastgelegd wat er gebeurt als rond zijn eigen dorp het grootste windpark van Friesland moet verrijzen. Dicht op de huid volgt hij als participerend journalist de actiegroep Fryslân foar de wyn die, tegen de stroom in, met een gewaagd burgerinitiatief komt. Via een samenwerking met Friese natuurorganisaties en de Friese windenergiesector wordt een alternatieve aanpak ontwikkeld, waarbij de burger centraal staat. Deze aanpak verdient alom lof en ondersteuning totdat er verkiezingen komen. Dan blijkt hoe de democratische machtsverhoudingen werkelijk liggen …

Jeroen Hoogendoorn legt met zijn camera vast waarom de energietransitie in Nederland maar moeizaam van de grond komt en de moeite die overheden hebben met burgerinitiatieven. Onderstroom is als lange documentaire geselecteerd in ons competitieprogramma Noorderkroon. Voorafgaand aan het debat wordt een verkorte versie van deze documentaire getoond.

Na afloop van de documentaire vindt er een discussie met de zaal plaats over de energietransitie in Noord-Nederland en de rol van de burger hierin. Panelleden zijn Isabelle Diks (wethouder duurzaamheid gemeente Leeuwarden), Johannes Houtsma (Platform Duurzaam Fryslân), Albert Koers (Comité Hou Fryslân Mooi), Henk Vellinga (Dorpsmolen Reduzum) en Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie). De discussie wordt in goede banen geleid door Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water van de Waddenacademie.

Toegang is gratis. Kom wel op tijd, want vol is vol.

Voorstellingen

  • Locatie: De Harmonie Kleine zaalPrijs: gratis
Prijsinformatie