Cancelled | Onderstroom

Onderstroom
Nederland, 2016, 83'
Regie: Jeroen Hogendoorn
Nederlands gesproken

Helaas heeft de filmmaker de film teruggetrokken uit het programma. Kaartjeskopers hebben bericht gehad.

Het Friese plattelandsdorp Pingjum dreigt plotseling in het epicentrum van het grootste windpark van Friesland te komen liggen. Wat begint als een ogenschijnlijk ‘not in my backyard’-protest, ontwikkelt zich al snel tot een burgerinitiatief met serieuze politieke consequenties.Inwoner van Pingjum en documentairemaker Jeroen Hoogendoorn filmde de ontwikkelingen van de windmolenplannen, de krachten er achter en het succes van de ‘stille revolutie’, die meer dan drie jaar duurde. Daarmee legt hij een ander, meer fundamenteel, probleem bloot: het falen van het democratisch systeem en de macht van de commerciële lobby. Wat begon in het Friese Zurich, eindigt daarom uiteindelijk bij de VN in Genève.

NOORDERKROON / Lange documentaire

The rural Frisian village of Pingjum suddenly seems to be at the epicenter of the largest wind farm in Friesland. Resident of Pingjum and documentary filmmaker Jeroen Hoogendoorn filmed the developments of the windmill plans, the forces behind it and the success of the ‘silent revolution’ that lasted more than three years.

Voorstellingen

Geen voorstellingen

Prijsinformatie