Doorgaan naar inhoud
Nieuws

23 november - 2015

Gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer

Afgelopen maandag hebben wij samen met verschillende andere film- en kunstfestivals een brief ondertekend richting de Tweede Kamer. Het betreft een roep om integrale en interdisciplinaire afwegingen en 1,8 miljoen extra voor festivals.

De ondertekenaars van deze brief, een vertegenwoordiging van Nederlandse festivals opererend in de sectoren beeldende kunst, creatieve industrie, film, letteren en cultuurparticipatie (de niet-podiumkunsten), vragen de Tweede Kamer dringend om bij de begrotingsbehandeling de volgende punten nadrukkelijk in het beraad mee te nemen:

1.  Respecteer de collectieve belangen van alle festivals in álle disciplines en spreek de resterende middelen niet opnieuw aan voor individuele instellingen of collectieve instellingen in één enkele discipline. Door de toedeling van deze middelen aan de fondsen over te laten, waar deze middelen zijn ondergebracht, kan per discipline in samenhang een integrale afweging worden gemaakt hoe deze het meest optimaal kunnen worden ingezet.

2.  Een extra bedrag van € 1,8 miljoen vrij te maken, opdat het oorspronkelijke door de minister extra vrijgemaakte bedrag van € 2,6 miljoen voor de festivals, weer wordt aangevuld en via de cultuurfondsen ten goede komt aan de belangrijke platformfunctie van de kunstfestivals in alle disciplines.

De volledige brief is hier online te lezen:
http://noordelijkfilmfestival.filminfriesland.nl/files/Brief-Tweede-Kamer.pdf