Doorgaan naar inhoud

10 september - 2020

Filmhub Noord geeft filmbelevenis een betekenis

Filmhub Noord is hét expertisecentrum voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe, en heeft als doel om filmeducatie een plek te geven in het primair- en voortgezet onderwijs. Op donderdag 10 september tekenden Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Film in Friesland, Internationaal Filmfestival Assen en Forum Groningen de samenwerkingsovereenkomst en kan Filmhub Noord van start.

De zes partners gaan aan de slag door kennis, kunde en inspiratie te delen met de Noordelijke regio en de rest van het land. Ze gaan langs bij scholen om te ontdekken wat hun vraag is. En zullen actief bouwen aan een netwerk met partners die hetzelfde doel nastreven.

Filmhub Noord wil filmbelevenis een betekenis geven door leerlingen de taal van film vloeiend te leren spreken en schrijven. Want wie de taal van film beheerst zet en ziet de wereld en zichzelf in perspectief.

(fotograaf: Bob de Vries)