Doorgaan naar inhoud

Filmfeest PO

Gaan jouw leerlingen uit groep 6, 7 of 8 de komende maanden aan de slag met film? Geef ze dan de ultieme kans om te shinen! Doe mee aan de Filmwedstrijd, kom naar het provinciale Filmfeest en ding mee naar een plekje op de rode loper van het regionale Filmgala.

Filmhub Noord schrijft een Filmwedstrijd uit waar alle bovenbouwleerlingen van basisscholen uit Groningen, Friesland en Drenthe aan mee kunnen doen. Maak (al dan niet begeleid door een professioneel filmdocent) een filmpje van maximaal 10 minuten en stuur deze in.

Filmfeest

De makers van de beste filmpjes mogen naar het Filmfeest in de eigen provincie. Tijdens de Filmfeesten vieren we film, de makers én de kijkers, en maken we bekend welke leerlingen als provinciale winnaars naar het regionale Filmgala mogen. Het Filmfeest in Friesland vindt op vrijdag 13 mei plaats als speciale dag van het Noordelijk Film Festival. Zowel bij Slieker Film als bij De Harmonie.

Filmgala

Tijdens het Filmgala wordt de rode loper uitgerold, worden de leerlingen en hun talent in de schijnwerpers gezet en laten we weten welke leerlingen met de hoofdprijs naar huis gaan. Wat is de hoofdprijs? Filmlessen voor de hele klas! Het Filmgala vindt plaats op donderdag 30 juni in Forum Groningen. Voor scholen van ver is het gala ook met een livestream te volgen.

Doe je mee?

Neem deel aan de Filmwedstrijd en het Filmfeest in de provincie van de school. Inzenden voor de Filmwedstrijd kan vanaf de start van het Noordelijk Film Festival op 10 november 2021 en kan tot exact 1 maand van tevoren. De deadline voor Friesland staat hierbij op 13 april 2022.

Eisen

De film moet aan een aantal eisen voldoen. De film duurt maximaal 10 minuten en wordt als link naar YouTube of Vimeo ingezonden via het formulier dat vanaf 10 november op de website van Netwerk Film Educatie te vinden is. Daarnaast is de film gemaakt door leerlingen in groep 6, 7 of 8 en in hetzelfde schooljaar als waarin het Filmfeest plaatsvindt.

Ook niet onbelangrijk

Tijdens de Filmfeesten wordt slechts een selectie van de inzendingen getoond. Voor het Filmfeest en het Filmgala hanteren we een maximumaantal leerlingen en begeleiders die per inzending mee mogen. Dit maximumaantal bepalen en communiceren we later en is afhankelijk van het aantal inzendingen en de capaciteit van de zaal.