Onze Wereld

ThePervertsGuideToIdeology

De geselecteerde films bewegen zich tussen wetenschap (het weten), dat waar we over kunnen filosoferen (het niet weten) en dat wat we enkel kunnen ervaren (het niet kunnen weten). Ze raken aan ons bewustzijn en onderbewuste, prikkelen de ratio en inspireren de geest. Tao stelde, hoe meer je weet hoe minder je begrijpt, en terwijl de wetenschap ons een groeiend aantal feiten voorlegt, worden filosofische beschouwingen breder opgevat en is er de beleving van nieuwe zintuiglijke ervaringen waarover niet gesproken kan worden. Valt hier nog iets aan toe te voegen?

De films in dit programma onderdeel staan hieronder opgesomd. Kijk hier op de programmapagina om de filmbeschrijvingen te lezen, de trailers te bekijken en te zien wanneer deze films draaien tijdens het festival!