YN DIT LÂNSKIP LEIT MYN LIBBEN

Tresoar021
Nederland, 2017, 30'
Regie: Halbe Piter Claus
Fries gesproken, Nederlands ondertiteld

Feestelijke première van een film over hedendaagse en vroegere makers van Friese literatuur. Filmmakers Halbe Piter Claus en Ismaël Lotz maakten deze film in opdracht van Tresoar, de schatkamer van de Friese literatuur en geschiedenis. De première is in aanwezigheid van de filmmakers met aansluitend een discussie over de toekomst van de Friese literatuur. In 2018 zal de film doorlopend in Tresoar worden getoond als onderdeel van het grote project Lân fan taal.

Met de Friese taal als tool, werken schrijvers Hylke Speerstra en Hilda Talsma op een idyllische locatie aan een brief over hun persoonlijke relatie met de Friese literatuur. Ze zijn te gast in de schrijvers ark van schrijver Rink van der Velde op de Veenhoop en schrijven daar hun verhaal aan een Friese schrijver uit het verleden waarmee zij zich verbonden voelen. Hun eigen werk vergelijken ze met die Friese schrijvers uit het verleden. Boven in de Achmeatoren in Leeuwarden zet kunsthistoricus, kenner en criticus van cultureel Fryslân, Huub Mous de Friese literatuur in een Europees perspectief. Zo ontstaat er een beeld van een levende Friese taal met historische wortels in Europa. Waar komt de liefde voor de Friese taal vandaan bij Speerstra en Talsma? Hoe diep zit de angst om hun taal te verliezen?

NOORDERKROON / KORTE FILM (DOCU)


Frysk
Mei de Fryske taal as ‘ark’ skriuwe Hylke Speerstra en Hilda Talsma op in idillyske lokaasje in brief oer harren persoanlike relaasje mei de Fryske literatuer. Se binne te gast yn de Skriuwersark fan Rienk van der Velde by De Feanhoop, en skriuwe elk in Fryske skriuwer út it ferline oan, mei wa’t dy persoan him ferbûn fielt. Se brûke byldzjende fragminten út eigen wurk en keppelje dy oan wurk fan eartiids. Boppe yn de Achmeatoren set keunsthystoarikus, kenner en kritikus fan kulturiel Fryslân, Huub Mous de Fryske literatuer yn Europeesk perspektief. Sa krije wy in byld fan in libjende Fryske taal mei woartels yn in Europeesk ferline. Wêr komt de leafde fan Speerstra en Talsma foar de Fryske taal wei? En hoe djip sit de eangst foar it ferlies fan harren taal?


English
With the Frisian language at their hands and set in idyllic surroundings, writers Hylke Speerstra and Hilda Talsma are working on a letter about their personal relationship with Frisian literature. They are guests on the writers ark of Rienk van der Velde, which lies in nature resort De Veenhoop, and write their letters towards Frisian authors from the past, with whom they feel connected. Lively fragments of their own works are compared to the writings from the past. On top of the Achmea tower in Leeuwarden, art historian, expert en critic of Friesland’s culture, Huub Mous puts Frisian literature in European perspective. An image of a lively Frisian language with historical roots in Europe is presented. Where does Speerstra’s and Talsma’s love for the Frisian language come from? How deep is their fear of losing their language?

Voorstellingen

Geen voorstellingen

Prijsinformatie