Sailing on The Grass: Zwitserse kust & Zoals zij

Zwitserse-Kust_Jan-nachtvissen1
60'
Diverse talen gesproken, Nederlands en Engels ondertiteld

 

Onze omgang met de veranderende wereld in drie verhalen, Fryslân door de ogen van niet-Friezen. Naar een concept van Klaas Toering, zijn drie internationale regisseurs voor de documentaireserie Sailing on the Grass gevraagd je mee te nemen in hun beeld op onze provincie. Onder het motto ‘door andermans ogen kun je beter naar jezelf kijken’ zijn ze op zoek gegaan naar kleurrijke inzichten en verstopte mogelijkheden. In een wereld die groeit en verandert wint de regio aan belang. Sailing on the Grass viert, met Friesland als metafoor, de kracht van culturele Europese diversiteit. Maar hoe verhoudt het zich in een tijd dat juist de verbindende culturele waarden onder vuur liggen en Europa aan kracht verliest?

Op zaterdagavond vindt de première van Andrea Pellerani’s Zwitserse Kust en Pau Ortiz’ Zoals zij plaats. Bovendien is er op de middag een educatief programma en panelgesprek verbonden aan de première. De derde film, van Balazs Simonyi, krijgt zijn première tijdens het Noordelijk Film Festival in 2019.

Sailing on The Grass: Zoals Zij
Pau Ortiz, Nederland, 2018, 30′

De bewoners van het Friese Oosterlittens kopen samen een huis in hun dorp om een gezin op te vangen, gevlucht uit Syrië. Het gezin kan er niet aarden en vertrekt na een jaar naar de Randstad. De twee oudste zoons, Ahmed (19) en Mohammed (18) besluiten echter te blijven. Met de hulp van dorpsbewoners Jan en Janneke leren de jongens – afkomstig uit miljoenenstad Aleppo – stap voor stap op eigen benen te staan in de volslagen nieuwe cultuur van een kleine Friese plattelandsgemeenschap. Een film over onafhankelijkheid, de complexiteit van helpen en geholpen worden, over barmhartigheid en realiteitszin, en de kracht van een gemeenschap.

 

Sailing on The Grass: Zwitserse Kust
Andrea Pellerani, Nederland, 2018, 30′

Zwitserse Kust is een portret van twee kleinschalige kustvissers uit de Waddenzee; Jan en Barbara. Met de hand voorzien zij ons van voedsel uit de natuur. Een manier van vissen die uit de prehistorie stamt. Te midden van de verpletterende schoonheid van de natuur, op de grens van land en zee, laten Jan en Barbara ons door de ogen van filmmaker Andrea Pellerani, nadenken over de relatie die wij mensen hebben met de natuur. Natuur staat niet los van ons, we zijn er een onderdeel van. Alles wat wij doen heeft een direct effect op de natuur. Hierbij maakt de film een verbinding tussen de Zwitserse Alpen en de Waddenzee: voedingsstoffen in het water uit de bergen vormen een gezonde voedingsbodem voor de oesters, mossels en vis die het vissersechtpaar vangt in de Waddenzee en vervolgens verkoopt in Zurich.

Sailing on The Grass: Zoals Zij
The residents of the Frisian village of Oosterlittens buy a house together in their village to help a family that has fled Syria. The family can not settle there and leaves for the Randstad after a year. However, the two oldest sons, Ahmed (19) and Mohammed (18) decide to stay in Oosterlittens. With the help of villagers Jan and Janneke, the boys – from the metropolis of Aleppo – learn to stand on their own feet in the completely new culture of a small Frisian rural community. Like Them is a film about independence, the complexity of helping and being helped, about mercy and realism, and the power of a community.

Sailing on The Grass: Zwitserse Kust
Zwitserse Kust (The Swiss Coast) is a portrait of two small-scale coastal fishermen from the Dutch Wadden Sea, Jan and Barbara. By hand they supply us with natural food: a way of fishing that dates from prehistoric times. In the midst of the overwhelming beauty of nature, on the border of land and sea, Jan and Barbara make us think about the relationship we humans have with nature. Because nature is not separate from us, we are part of it. Everything we do has a direct effect on nature. Besides this the film, shot by filmmaker Andrea Pellerani, makes a connection between the Swiss Alps and the Wadden Sea: nutrients in the water from the mountains form a healthy breeding ground for the oysters, mussels and fish that the fisherman couple catches in the Wadden Sea and then sells in Zurich.

Voorstellingen

  • Locatie: De Harmonie - Accentzaal
Prijsinformatie