Novi Sad 2021

Duitsland, Servië, Hongarije, 66'
Novi Sad 2021 duurt nog even, maar heeft al mooie plannen. In Zu Hause zien we de zogenaamde Almaški-buurt, een historische wijk waarvan het cultureel erfgoed intensief beschermd en gepromoot zal worden. In Minotaur demonstreert de filmmaker hoe een eens naar buiten gerichte multiculturele samenleving van Novi Sad is verwoest door angst en de harde realiteit van het leven in Servië. Op het festival zal regisseur Nenad Mikalački van Zu Hause de films presenteren.

 

Zu Hause
Nenad Mikalački, Duitsland, 2011, 19′

“Waar ik ook ben, daar is mijn thuis. Ik ben mijn eigen thuis.” Drie heel verschillende migranten, allen geboren in Servië, ontmoeten elkaar in dit korte drama. Een oudere dame die na de Tweede Wereldoorlog is geëmigreerd naar Duitsland gaat terug naar Oost-Europa om het huis van haar jeugd te vinden. Ondertussen proberen twee Servische jongens – die eerder naar Duitsland zijn gevlucht voor de Joegoslavische burgeroorlog en inmiddels teruggekeerd – te overleven in een Servische sloppenwijk. Verdreven uit hun voormalige woningen proberen ze er het beste van te maken. Middenin de chaotische sfeer van het moderne Servië ontmoeten de drie elkaar en beweren de jongens dat zij de dame kunnen helpen met het vinden van haar huis. Want wie ben je nog als je niet weet waar je thuis is?

Minotaur
Szabolcs Tolnai, Servië, Hongarije, 2016, 47′

Novi Sad, Servië in de late jaren negentig. In Kosovo woedt oorlog en matriarch Ana – voorheen werkzaam op de cultuurredactie van een inmiddels opgeheven dagblad – sluit zich aan bij een groep neo-avant-gardisten die bezig is met een ‘onzichtbaar’ kunstproject. Waarom ook niet: ze heeft voor haar gevoel niets te verliezen met een vermiste zoon en een voormalige popster als echtgenoot die volledig de weg kwijt is. Ze ontdoet hun appartement van al hun bezittingen en start haar verzet, omgeven door donkere, herfstige tinten die tot uitbarsting komen in existentiële kleuren en performance. Het Hongaarse gezin waar deze film – die is gebaseerd op een roman van Judita Galgo – om draait, geldt als voorbeeld van de ooit zo open en naar buiten gerichte, multiculturele samenleving die volgens de regisseur van Minotaur is verpest door angst en de harde realiteit van het dagelijks leven in Servië.

 

 

Zu Hause
“Wherever I am, there is my home. I am my own home.” Three very different migrants, all born in Serbia, meet in this short drama. An elderly lady who has emigrated to Germany after the Second World War goes back to Eastern Europe to find the home of her youth. In the meantime, two Serbian guys – who previously fled to Germany for the Yugoslavian civil war but have returned to Serbia – try to survive in a Serbian slum. Driven from their homes, they try to sustain in life as best as they can. In the middle of the chaotic atmosphere of the modern Serbia, the three meet each other and the boys claim they can help the lady finding back her house. Because who are you anyway if you don’t know where your home is?

 

Minotaur
Novi Sad, Serbia in the late nineties. War is raging in Kosovo and matriarch Ana – formerly working as a culture editor of a now defunct daily newspaper – joins a group of neo-avant-garde who is working on an ‘invisible’ art project. Why not: she has nothing to lose with a missing son and a former pop star as a husband who’s completely lost his way. She strips away their apartment of all of their possessions and starts her resistance, surrounded by dark, autumn shades that erupt in existential colors and performance. The Hungarian family where this film – based on a novel by Judita Galgo – is about, is a typical example of the once open and outward-oriented, multicultural society which, according to the director of Minotaur, is ruined by fear and the harsh reality of everyday life in Serbia.

Voorstellingen

  • Locatie: Slieker - Blauwe zaal
Prijsinformatie