Gruttopia, de wijsheid van een vogel

Foto-Amalia-Sytze-Pruiksma-thom-verheul
Nederland, 2018, 90'
Regie: Thom Verheul
Nederlands, Fries gesproken

De Friese grutto Amalia en de Friese vogelaar en componist Sytze Pruiksma zijn intens met elkaar verbonden. Amalia broedt al vijf jaar in de buurt van Weidum, waar Sytze woont en werkt. Sytze volgt de grutto naar haar trekgebieden in Afrika, Spanje en Portugal. Centraal in de film staat de teruglopende biodiversiteit van het Friese platteland, waardoor met name de grutto het steeds moeilijker krijgt. Moeten we achteruitgang van de natuur gewoon accepteren, of kan het anders? Moeten we tevreden zijn met onze rol als onderdeeltje van een wereldwijd economisch systeem dat slechts op groei is gebaseerd? Want: hoe kun je iets groei noemen als grutto’s en andere vogels sterven? Deze vragen legt Pruiksma voor aan zijn publiek in Birds & Brass in 2016 en dit jaar de grote theatrale productie de Conference of The Birds, waarin hij ons uitdaagt de boodschap van de grutto te verstaan.

The Frisian black-tailed godwit Amalia and the Frisian birdwatcher and composer Sytze Pruiksma share a special connection. Amalia has been breeding in the neighborhood of Weidum for five years, the place where Sytze lives and works. Sytze follows the black-tailed godwit to its migratory areas in Africa, Spain and Portugal. The declining biodiversity of the Frisian countryside is central to this documentary, which means that the godwit is facing more and more difficulties. Do we just have to accept nature’s decline, or can we change it? Should we be satisfied with our role as a part of a global economic system based solely on growth? Because: how can you call something growth when godwits and other birds die? Pruiksma presents these questions to his audience at Birds & Brass in 2016, and in the big theatrical production the Conference of The Birds, in which he challenges us to understand the message of the black-tailed godwit.

Voorstellingen

  • Locatie: De Harmonie - Accentzaal
Prijsinformatie